Nhận định thị trường chứng khoán ngày 11/06/2024

,
  • Trên đồ thị ngày VNINDEX tiếp tục giao dịch với thân nến nhỏ và diễn biến trong phiên lặp lại như 5 phiên trước đó khi đầu phiên tăng điểm tốt và yếu dần về cuối phiên. Dòng tiền vẫn duy trì trong thị trường và luân chuyển các nhóm ngành khi mỗi phiên đều có những cổ phiếu trong nhóm ngành nào đó tăng đột biến. Ngoài ra dòng tiền trung hạn vẫn gia tăng tốt trong nhóm thủy sản, bảo hiểm, cảng biển, thép, cao su…

  • Dự kiến trong ngắn hạn VNINDEX sẽ tiếp tục giao dịch với biên hẹp như những phiên trước và dòng tiền tiếp tục phân hóa. Dòng tiền vẫn sẽ được hút vào những mã tích lũy tốt trong thời gian qua và những mã đang trong xu hướng tăng tốt.

  • Khuyến nghị: Dòng tiền phân hóa và đang luân chuyển, cơ hội sinh lời đang gia tăng, NĐT ngắn hạn kiểm tra danh mục loại bỏ các mã yếu và chỉ giữ lại các mã đang trong xu hướng tăng. Đồng thời xem xét mở mua với những mã có dòng tiền tham gia mạnh mới bước vào xu hướng tăng ngắn hạn, trung hạn. Hoặc trong những nhịp điều chỉnh tích lũy của những nhóm cổ phiếu đang có nhịp tăng mạnh trong giai đoạn vừa qua.