Nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam hàng ngày

Nhận định thị trường ngày 12/05/2021:

TT ngày 11/05/2021 giảm 3.54 điểm 0.28% thanh khoản giảm nhẹ so với hqua 22,6k tỷ VNĐ , có sự chốt lời ngắn hạn của thị trường. Những mốc hỗ trợ cho thị trường lúc này vẫn là 1245 - 1252 và xa hơn là mốc 1238 nếu TT có chốt lời trên diện rộng. Chiến lược lúc này vẫn ưu tiên dòng Bank và chứng khoán, dầu khí mua khi điều chỉnh về vùng hỗ trợ mạnh, quan trọng là cách đi tiền của chúng ta vào những mã có lợi thế ngành. AE ITP kính chúc ACE thật bình tĩnh để xử lý những tình huống có thể xảy ra.

■■■■: 0902.986.119