**Nhận định thị trường – Cổ phiếu 21/12**

Rủi ro lớn dần, tuân thủ nguyên tắc!

  • Phiên 20/12, Bluechip bị bán mạnh, 90 mã giảm sản, Nước ngoài mua ròng 1862 tỷ.

  • INDEX đã đi theo Kịch bản xấu, thủng hỗ trợ 1030±, MACD Histogram đang suy yếu, MACD và đường tín hiệu cho thấy dấu hiệu tiêu cực, INDEX sẽ về test hỗ trợ vùng 990-1000, vùng hỗ trợ này không đáng tin cậy.

  • Kịch bản tốt hơn, kì vọng ở Cây nến rút chân, nhưng bắt đáy xuất hiện quanh vùng 1010 không mạnh, hôm nay có cầu vào là cơ hội tốt để thoát hàng thăm dò.

HÀNH ĐỘNG

  • CEO, TVD, HAG theo dõi, hàng thăm dò vi phạm tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ.

  • NĐT kẹp hàng đã hạ vị thế, ngồi yên quan sát.

1 Likes