Nhận định thị trường ngày 12.11 | Điều chỉnh tích cực

Ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.450 điểm đã được test thành công trong phiên hôm nay, cho thấy lực cầu giá thấp vẫn là tương đối tốt và xu hướng tăng của thị trường vẫn được bảo toàn, tuy nhiên không ngoại trừ khả năng Vnidex sẽ test lại vùng 1450± một lần nữa , trong một xu hướng tăng hướng tới vùng 1500± điều chỉnh là cơ hội cơ cấu danh mục gia tăng cổ phiếu khỏe nhé!

■■■■ 0969849209