Nhận định thị trường ngày 16/02/2023: Thị trường tiếp tục hồi phục, top cổ phiếu tiềm năng

Nhận định thị trường ngày 16/02/2023: Thị trường tiếp tục hồi phục, top cổ phiếu tiềm năng.

Với dữ liệu kết thúc phiên ngày 15/2/2023 thì thị trường đã có 2 phiên hồi phục, nhóm cổ phiếu đầu tư công tăng điểm mạnh. Thị trường cần 1 phiên tăng điểm mạnh để xác nhận dòng tiền lớn.

  • Giai đoạn thị trường phân hóa: Những cổ phiếu mạnh giữ được đường xu hướng tăng sẽ bật tăng lại khi thị trường hồi phục. Đây là nhóm cổ phiếu cần đưa vào danh sách theo dõi.

  • 80% các cổ phiếu chạy theo thị trường chung chỉ có 20% cổ phiếu đi ngược thị trường.

  • Cách xử lý danh mục cổ phiếu: Những cổ phiếu gãy đường xu hướng tăng thì nên bán cổ phiếu. Còn những cổ phiếu giữ được đường xu hướng tăng thì nắm giữ.

  • Top cổ phiếu tiềm năng: IDC,PVS, FRT,TNG,TC6,TVD,SLS…
    Xem chi tiết: