Nhận định thị trường ngày 19/03 và cổ phiếu quan tâm là


Nhận định thị trường trong ngày hôm nay và các cổ phiếu quan tâm
Trong ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục " MUA" với cổ phiếu KDH, và theo dõi PAN,PNJ,VNM trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

Tải app tại https://wingroup.page.link/R6GT

Chỉ số Rating thấp thế kia vẫn mua được à b

RS có đặc điểm sau đây. Số điểm thấp nhưng đang đi lên cho thấy sức mạnh đang trở lại. Trái lại, sức mạnh cao mà đi xuống cho thấy dấu hiệu đi yếu.


khuyến nghị trong ngày

Tải app tại https://wingroup.page.link/R6GT