Nhận định thị trường ngày 20/11

  • Thị trường có phiên biến động rất lớn, tuy vậy đặt vào bối cảnh hấp thụ tin tức tiêu cực cuối tuần và ngày mai lượng hàng lớn 1,2 tỷ cổ phiếu về tài khoản, thì vận động hôm nay chúng tôi đánh giá là mạnh mẽ.

Chúng tôi bảo lưu quan điểm:

  • Khả năng cao đây sẽ là nền tích lũy 2-3 tuần hấp thụ đà tăng hơn 100 điểm của thị trường chung.

  • Biến động trong vùng này sẽ hẹp và tỷ suất sinh lời không nhiều đòi hỏi kỹ năng chọn điểm mua và cổ phiếu tốt

Với vùng đi ngang rung lắc mạnh thời gian vừa qua,tuần này sẽ quyết định xu hướng xem thị trường đi theo hướng nào!

Anh chị em nên tập trung kĩ ở tuần này.