Nhận định thị trường ngày 24/02

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 24/02:
TÍCH LŨY CẦN THIẾT
TẠO NỀN TẢNG MỚI
VNINDEX CÓ VƯỢT 1200 DỄ DÀNG ?

LINK THAM GIA ROOM CỘNG ĐỒNG:

:camera:CHỨNG KHOÁN VPS HỖ TRỢ MỞ TÀI KHOẢN ONLINE MIỄN PHÍ VÀ PHÍ GIAO DỊCH CƠ SỞ 0%, LÃI SUẤT MARGIN 6.8%/NĂM
:camera:LIÊN HỆ:
Zalo/Tel 0966925198 - Trần Trung Nguyên Chứng khoán VPS - TVDT26