Nhận định thị trường ngày 27.6

Mặc dù xu hướng giảm điểm đang đóng vai trò chủ đạo, khi nào vùng hỗ trợ gần quanh 1.160 (+/-5) điểm vẫn được giữ vững thì cơ hội mở rộng nhịp hồi phục sau đó tiếp tục được bảo lưu, chi tiết mời các bạn xem video!

Ms Nhàn 0969849209