Nhận định thị trường phiên giao dịch 24/11

, , , , , , , ,

Nhận định thị trường phiên giao dịch 24/11, bùng nổ của dòng bank, cổ phiếu ngân hàng nào còn mua được cho NĐT chậm chân? @All
#NVB #TCB #ORS Tích cực