Nhận định thị trường - Truy tìm siêu cổ phiếu


Thống kê thị trường ngày 1.11.2022: Khởi đầu tháng mới

:one: Kết phiên VNI giao dịch trong biên độ hẹp và có thời điểm test mốc kháng cự quanh Ma20 tại 1037 xong vẫn chưa duy trì giữ trên mốc này, tạm lui về 1,033.75 điểm tặng nhẹ 5.81 điểm. Thanh khoản có phiên giao dịch lớn khi cung cầu gặp nhau mạnh.
:two: Xét về cấu trúc các nhóm ngành trọng điểm có nhiều tín hiệu tích cực khi #Ngân_hàng trở lại vùng dẫn dắt trong khi #BĐS có dấu hiệu đi ngang đồng thời các nhóm ngành còn lại suy yếu đà giảm chuyển sang tín hiệu tích lũy
:three: Về xu hướng dòng tiền cho thấy tín hiệu quay trở lại từ dòng tiền lớn với lực cầu mua chủ động trở lại cho tín hiệu phục hồi rõ ràng.