Nhận định thị trường tuần tuần 6-10/09: Tiếp tục phân hóa, chú ý nhóm Gelex

Mời mọi người tham khảo nhận định tuần tới của team:

Nguyễn Văn Nghĩa- Trưởng phòng tư vấn đầu tư 61
Tư vấn, quản lý tài khoản và ủy thác đầu tư chứng khoán.
Địa chỉ: tầng 10,số 8 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại/■■■■/skype: 0918.010.597 Email: Nghianv@vps.com.vn
Fb: Redirecting...