Nhận định thị trường và nhóm BANK trong thời gian tới

Vnindex sau khi hồi phục và sideway quanh 1456 là những tín hiệu tích cực cho thời gian tới,nếu diễn biến trong tuần này và đầu tuần tới bật tăng tiệm cận vùng đỉnh 1510 thì rui ro rất lớn, hoàn toàn có thể chỉnh về 1456. Diễn biến tích lũy này khá tốt cho những vị thể mở mua mới với những mã cổ phiếu đang có nền tích lũy tốt như PSH HAH L18
Với những mã cổ phiếu vùng giá đang lưng chứng giống như VIC và 1 số cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng, anh chị nên chờ Vnindex 1 nhịp chỉnh về quang hỗ trơ 1456 sau đở mở vị thế mua sẽ tốt hơn