Nhận Định TT Tuần 14 -18/6/2021: Test Lại Đỉnh Cũ Cùng Dòng Dầu Khí

Chia sẻ về TT tuần tới

mình nghĩ là dầu thì theo giá thế giới. dầu thế giới mà cứ tăng thì chả có đỉnh nào cả. Đang mùa hè là mùa xê dịch của Mỹ nên xu hướng tăng ngắn hạn trong mùa hè này.

chuẩn đấy bác

Vượt luôn tuần này đấy