Nhận định tuần mới

Nếu duy trì tốt trên khu vực 1000 điểm, VN Index có thể dần hồi phục trở lại với các vùng mục tiêu gần là 1.035 – 1.050 điểm (trong kịch bản tích cực, chỉ số có thể xây mẫu hình 2 đáy trên đồ thị ngày). Tuy nhiên nếu VN Index không giữ vững khu vực 1000 điểm, chỉ số nhiều khả năng sẽ retest các vùng hỗ trợ phía dưới, lần lượt là 989 – 968 điểm.