Nhận định về POW

POW: Có khả năng ghi nhận 350 tỷ đồng lợi nhuận từ việc thoái vốn khỏi PV Machino

  • Trong văn bản công bố thông tin hôm nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) thông báo đã thoái vốn thành công toàn bộ 20 triệu cổ phiếu (tương đương 51,5%) của PV Machino (UpCOM: PVM). Theo số liệu giao dịch do UpCOM ghi nhận, ước tính giá thoái vốn trung bình của POW là 27.000 đồng/cổ phiếu. Dựa trên giá vốn trung bình là 9.500 đồng/cổ phiếu, theo báo cáo tài chính của POW, ước tính rằng POW sẽ ghi nhận khoản lãi trước thuế trị giá 350 tỷ đồng từ việc thoái vốn này trong quý 1/2021.

  • Tính riêng sự kiện này, nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng nhẹ dự báo do giá thoái vốn dự kiến chỉ là 20.000 đồng/cổ phiếu (thấp hơn 26% so với mức giá ước tính kể trên).

  • Hiện có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho POW và giá mục tiêu 15.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng 11%

,

2 Likes
2 Likes

POW nặng mông bắt đầu chạy hay sao?

3 Likes

Xem

3 Likes

Đọc bài này thì hiểu vì sao cổ đông lớn thất vọng về POW, quỹ nó xả hàng thì giá lên sao được:

1 Likes

https://baodautu.vn/moi-thang-pv-power-lai-rong-gan-226-ty-dong-co-hon-8710-ty-dong-tien-gui-ngan-hang-d154910.html

https://baodautu.vn/nhu-cau-dien-thap-evngenco1-khong-huy-dong-duoc-mot-so-to-may-d155330.html

Con POW này tích lũy đã lâu lắm rồi, giờ nó có tăng gấp đôi không hả các bác?

1 Likes