Nhận Địnhh Cổ Phiếu TPB - Ngân Hàng Tiên Phong (13-17/9)

Mặc dù đã cho tín hiệu Break Out khá rõ ràng, nhưng liệu đây có phải chỉ là một cái bẫy tăng giá của TPB?