Nhân lực là mấu chốt để Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ bán dẫn

Việt Nam là một trong những quốc gia tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, với nhiều quốc gia khác cũng đã và đang tham gia. Việt Nam có thể bắt đầu tham gia quá trình đóng gói phần mềm, các ứng dụng trong hoạt động công nghệ sản xuất bán dẫn. Việt Nam có nhiều trường đại học với nhiều quan hệ hợp tác quốc tế để hỗ trợ nghiên cứu và phát triển lĩnh vực này.
Việc sản xuất bán dẫn sau này phụ thuộc vào các mô hình máy tính lớn và những vật liệu mới, vật liệu đáp ứng được nhu cầu cho ngành bán dẫn là một điều kiện tiên quyết.

Thông tin chi tiết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/nhan-luc-la-mau-chot-de-viet-nam-hien-thuc-hoa-giac-mo-ban-dan-post339302.html

8 Likes