Nhật Bản sẽ yêu cầu tập đoàn công nghệ nước ngoài nộp thuế tiêu thụ

Nhật Bản yêu cầu các tập đoàn công nghệ lớn như Apple và Google, đóng vai trò là các nhà khai thác các nền tảng ứng dụng, nộp thuế tiêu thụ đối với nội dung do các nhà phát triển nước ngoài bán để thu hồi hiệu quả hơn các khoản thuế do các công ty nhỏ không có hiện diện thực tế tại Nhật Bản. Thay đổi này nhằm tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn cho những người sáng tạo nội dung có trụ sở tại Nhật Bản, nơi có thể dễ dàng bị đánh thuế trực tiếp hơn. Thị trường ứng dụng di động Nhật Bản dự kiến sẽ đạt 29,2 tỷ USD trong năm nay, tăng khoảng 50% so với năm 2018, và một dự báo cho thấy con số này sẽ tăng lên 30,6 tỷ USD vào năm 2025.

Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/nhat-ban-se-yeu-cau-tap-doan-cong-nghe-nuoc-ngoai-nop-thue-tieu-thu/315691.html