Nhật kí vnindex tuần 3 tháng 3/2023: chỉ số có dấu hiệu tích lũy?

, , ,

Đóng tuần trong bối cảnh thanh khoản biến động của phiên chỉ xuất hiện giao dịch mạnh ở ATC trong khi đó toàn phiên duy trì ở thanh khoản thấp. Điều này cho thấy phiên tái cơ cấu danh mục là ảm đạm tích cực.

Nếu nhìn rộng hơn trong 5 tuần trở lại đây, chỉ số đang có mức biến động giá đóng của thấp nhất cao nhất chỉ khoảng 3%- đó là mức biến động mà tôi cho là hẹp.

Biến động hẹp này không nằm ở vùng giá cao trong tương quan đồ thị tuần và thanh khoản thì giảm so với tuần tăng mạnh trước đó thời điểm tháng 12/2022. Điều này cho thấy đây giống giai đoạn tích lũy cổ phiếu nhiều hơn là phân phối. Bởi phân phối thì vol bán thường lớn và tâm lý đám đông phải là hưng phấn.

Chúng ta khó có thể kì vọng tăng thốc nếu không có sư hỗ trợ bởi câu chuyện lõi là lãi suất giảm và tăng trưởng doanh thu lợi nhuận của thị trường. Tuy nhiên đây không phải là giai đoạn có tính rui ro cao của thị trường.

Về thị trường là vậy, khi chưa có xu hướng mạnh mẽ ở góc nhìn tuần, tôi cho rằng, các kì vọng về tăng giá cần thêm thời gian cho cổ phiếu nói chung.

Kết thúc tuần tôi chỉ có thêm sự đánh giá tích cực của nhóm chứng khoán trong danh mục- VND SSI HCM VCI là 4 cổ phieus tôi cho là mạnh nhất để bổ sung của nhóm này.

Nếu nhìn nhóm chứng khoán và đầu tư công ở khung tuần, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Cheer!
hình ảnh