Nhật ký giao dịch 02/4/2024

, , , ,

TT chung phản ứng với một số tin đồn tiêu cực, tuy nhiên rất nhiều CP đã điều chỉnh trong 3-4 phiên qua thậm chí không giảm hoặc giảm rất nhẹ, lưu ý quan sát vận động của từng CP riêng lẻ đang nắm giữ, tránh ảnh hưởng bởi chỉ số chung

Cp lưu ý như VND nếu giảm mạnh về vùng 21.5-22± thì là cơ hội lớn

MA20 của VNI tại 1265±. Tiếp cận về vùng hỗ trợ 1260-1265± này sẽ có nhịp bật hồi. Quan sát tại nhịp đó để đánh giá TT chung, không bán CP trong những nhịp giảm mạnh như hiện tại

Mua:

  • VGT 12.6 ± 5%

Bán:

Thảo luận cộng đồng, cập nhật dữ liệu, cảnh báo quan trọng dưới bình luận :point_down:

Giữ vững tay ga, ngàn ba sẽ vút