NHH - Giá dầu giảm, Nhựa vươn lên từ đáy

Lý do chọn NHH:

 1. Giá đã chiết khấu rất lớn.
 • 75% từ đỉnh
 • P/b hiện tại: 0,88. P/b trung bình lịch sử: 2. P/b cả ngành: (2,56)
 1. Tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm
  Dù giá dầu trong quý 1, quý 2 leo tới nóc nhưng công ty vẫn làm ăn vượt năm ngoái

Trích dẫn
LNST 6 tháng tăng 118% so với cùng kỳ

 1. Dự báo tình hình kinh doanh 6 tháng cuối năm
 • Nguyên liệu đầu vào chủ đạo: Dầu, thép, hạt nhựa PP.
  Hạt nhựa: giảm 20% so với đỉnh từ tháng 6.
  Dầu: Đã giảm về mức trước chiến tranh Nga - Ukraina (Tháng 2)
  Thép: Giảm hơn 50% so với đầu năm
 1. Sẽ có thêm khoảng 14 tỷ vào lợi nhuận nhờ các khoản dự phòng vào các công ty con được hoàn nhập. (3 công ty con và 1 công ty cháu đều làm nhựa.)

Giá ngày đăng: 14.85


Nguồn: vneconomy