Nhiều doanh nghiệp cảng biển báo lãi trong năm 2023

Tình hình kinh doanh của một số doanh nghiệp cảng biển trong quý cuối năm 2023 có phần giảm sút, tuy nhiên tổng kết năm kết quả hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp ngành này vẫn báo lãi. Hoạt động kinh doanh của toàn ngành cảng biển được đánh giá ở mức yếu do nhu cầu bên ngoài suy giảm, đặc biệt là từ các thị trường xuất khẩu trọng điểm như Mỹ và châu Âu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong năm 2023 ước đạt 683 tỷ USD, giảm 6,6% so với năm 2022; trong đó, xuất khẩu giảm 4,4% và nhập khẩu giảm 8,9%. Nhiều doanh nghiệp cảng biển vẫn có lợi nhuận tăng trưởng so với năm 2022, ví dụ như Công ty CP Cảng Đà Nẵng và CTCP Cảng Sài Gòn. Trong nửa cuối năm 2023, sản lượng container qua Việt Nam trong 11 tháng giảm 1% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 22,6 triệu TEU. Tuy nhiên, ngành cảng biển ghi nhận kết quả ít tiêu cực hơn, đặc biệt là trong nửa cuối năm 2023.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/nhieu-doanh-nghiep-cang-bien-bao-lai-trong-nam-2023-188240212150500675.chn

2 Likes