Nhiều doanh nghiệp nếm 'trái đắng' vì vung tiền đầu tư chứng khoán

, , , , , , , ,

Các doanh nghiệp đầu tư chứng khoán không ít lợi nhuận nhưng lại gặp khó khăn.
VN - Index tăng 23,6% so với cuối năm 2022, nhưng chỉ số giảm còn 1.028,19 điểm vào ngày 31/10.
CTCP Vĩnh Hoàn ( VHC ) và CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên ( TLH ) đều đang mắc kẹt với danh mục chứng khoán kinh doanh. CTCP Đầu tư CMC ghi nhận giá gốc đầu tư chứng khoán tăng nhẹ và trích lập dự phòng giảm giá còn 8 tỷ đồng. CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức ( TDH ) là doanh nghiệp lỗ nặng nhất.

Thông tin chi tiết: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tai-chinh-ngan-hang/nhieu-doanh-nghiep-nem-trai-dang-vi-vung-tien-dau-tu-chung-khoan-192693.html