Nhiều rủi ro tiềm tàng đối với ngành cảng biển trong 2024

Ngành cảng biển Việt Nam đang phục hồi với nhiều tín hiệu tích cực từ cả vĩ mô và yếu tố ngành, tuy nhiên vẫn còn nhiều rủi ro tiềm tàng trong năm 2024. Báo cáo mới nhất của Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu và thông quan đang dần phục hồi. Giá trị xuất nhập khẩu duy trì xu hướng phục hồi khi mức giảm thu hẹp dần trong 10 tháng đầu năm, ở mức 557,9 tỷ USD. Hầu hết các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đều ghi nhận mức giảm được thu hẹp, thậm chí một số mặt hàng còn tăng trưởng về giá trị, bao gồm điện tử, điện thoại, máy móc và dệt may. Tăng trưởng xuất khẩu sang Trung Quốc tăng lên 5,1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi các thị trường lớn khác thu hẹp mức giảm, bao gồm Mỹ, Hàn Quốc và Canada. Hoạt động thông quan cũng có dấu hiệu phục hồi, với khối lượng thông quan lũy kế 8 tháng đầu năm ước đạt 495,8 triệu tấn, quay trở lại mức tăng trưởng dương ( tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước ).

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/nhieu-rui-ro-tiem-tang-doi-voi-nganh-cang-bien-trong-2024-2023112011557705.htm