Nhịp đập Thị trường 20/11: Giảm trên diện rộng, VN-Index mất hơn 10 điểm

, , , , , , , , ,

Thị trường chứng khoán sáng nay diễn ra với sắc đỏ đa dạng các nhóm ngành, trong đó chỉ số VN30 tác động tiêu cực nhất. Các mã cổ phiếu nằm trong nhóm này đều giảm điểm, đặc biệt là VCB và VRE. Ngành bán lẻ và chứng khoán cũng giảm điểm, chủ yếu đến từ các mã đầu ngành. Một số cổ phiếu tỷ trọng nhỏ giảm tiêu cực cũng tác động tới chỉ số ngành.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/nhip-dap-thi-truong-2011-giam-tren-dien-rong-vn-index-mat-hon-10-diem-1636-1123380.htm