Nhịp đập Thị trường 21/11: Sự tích cực được duy trì

Phiên giao dịch ngày 21/ 11 tại thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục tích cực với các nhóm ngành vẫn giữ vững sắc xanh, trong đó nhóm dệt may và sản xuất đồ nội thất giảm điểm nhẹ. Nhóm ngành vật liệu xây dựng dẫn đầu là nhóm thép, với HPG là mã có thanh khoản tốt nhất phiên sáng.
Thị trường tăng gần 9 điểm lên mức 1,112.85 điểm và hầu như tất cả các nhóm ngành đều tăng giá, trừ nhóm chăm sóc sức khỏe. Cổ phiếu thép bật tăng mạnh và HPG là mã tác động tích cực nhất lên VN - Index.

Thông tin chi tiết: https://fili.vn/2023/11/nhip-dap-thi-truong-2111-su-tich-cuc-duoc-duy-tri-1636-1123683.htm