Nhịp đập thị trường :

,

:point_right:Thanh khoản đã có sự phục hồi nhất định nhưng thị trường vẫn phân hóa rất mạnh, nđt cần tìm đúng nhóm ngành dẫn dắt để tham gia…
:fire:TOP cp tiềm năng : NT2,SZC : cá chép hóa rồng