-Nhịp mua tập trung và nhiều cổ phiếu tích cực!

I. Thị trường

Chúng ta tiếp cận bài viết này với hướng phân tích Top Down thường thấy như các bài viết trước đây sẽ bắt đầu từ phân tích toàn cảnh thị trường, sóng và cuối cùng là cổ phiếu.

VNindex giảm nhẹ 3.23 điểm tương đương -0.26% xuống mốc 1,234.98 điểm trong phiên cuối tuần.

Sau khi vượt kháng cự quan trọng 1200 thị trường đã có các phiên tích lũy điều chỉnh trở lại được cho là tích cực.

Hiện tại theo phân tích đồ thị dự báo chân sóng chúng ta thấy rất rõ thị trường hiện tại không được hỗ trợ của tín hiệu chân sóng nên tỉ trong mua tối đa là 50% tài khoản.

Xuống tầng phân tích thấp hơn là Robot 4.0 – Cơ sở đã xuất nhịp mua tập vào ngày 2/4 đây là cơ hội giải ngân đầy đủ tỉ trọng 50% tài khoản bên trên, trước đó Robot đã khuyến nghị mua tỉ trọng 1/3 vào ngày 31/3 và ngày 2/4 đã giải ngân đầy đủ.

Xem phần còn lại tại link: Growth Investing - Đầu Tư Tăng Trưởng | Đầu Tư Chứng Khoán | Quỹ đầu tư chứng | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ GROWTH INVESTING