Nhịp tăng ngắn hạn VNINDEX đã kết thúc

  • Phiên sụt giảm đột biến cuối tuần qua được “đổ lỗi” cho các thông tin bất ngờ, nhưng các chuyên gia cho rằng động lực tăng của thị trường cũng đã tới giới hạn của nhịp phục hồi đầu tiên.
  • Với dòng tiền hạn chế và chủ yếu là lực cầu từ nhà đầu tư cá nhân trong khi dòng tiền tổ chức chưa vào nhiều, thị trường khó có thể tạo đáy hình chữ V mà xác suất cao hơn là tạo 2 đáy…
    Vậy trong tuần tới (20/11 - 24/11) , các nhà đầu tư cần chuẩn bị 2 kịch bản:
  • Kịch bản tốt: thị trường sẽ điều chỉnh, test ngưỡng hỗ trợ 1065 - 1070, sau đó rút chân, quay lại vùng 1110, lấy lại đường ma10 => tạo ra mẫu hình đáy sau cao hơn đáy trước, tiếp diễn xu hướng tăng của đồ thị ngày (ngắn hạn)
  • Kịch bản xấu: Rơi thẳng xuống vùng giá đầu tiên là 1000, không có lực đỡ, khối lượng thấp, dưới 14000 tỷ. Rơi xuống vùng này chúng ta sẽ quan sát tiếp giá sẽ phản ứng thế nào. Nếu giá không phản ứng, khối lượng rất lớn nhưng giá rơi mạnh tiếp thì sẽ về vùng 940 - 960. và tạo đáy 2 ở vùng này.

Đọc thêm bài phân tích: https://tinchungkhoan.org/bai-viet/xu-the-chung-khoan-nhip-tang-ngan-han-vnindex-da-ket-thuc/