NHNN đã hút ròng 142.400 tỷ đồng

SSI cho biết tổng khối lượng hút ròng trên nghiệp vụ thị trường mở lên tới 142.400 tỷ đồng, khối lượng trên kênh tín phiếu và cầm cố đang lưu hành lần lượt là 85.000 tỷ và 29.300 tỷ đồng. Tỷ giá bật tăng trong tuần qua do áp lực từ thị trường quốc tế và nguồn cung ngoại tệ chậm lại.