NHNN giảm lãi suất điều hành & đánh giá

NHNN giảm lãi suất điều hành

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã điều chỉnh một số lãi suất điều hành, có hiệu lực từ ngày 25/05/2023, theo lời kêu gọi của Chính phủ về việc giảm lãi suất và hỗ trợ nền kinh tế.

1. Quyết định số 950/QĐ-NHNN ngày 23/05/2023:

  • Lãi suất tái cấp vốn: Giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm. Chúng tôi lưu ý rằng mức lãi suất điều hành này đã giảm 50 điểm cơ bản vào ngày 31/03.

  • Lãi suất tái chiết khấu: Giữ nguyên ở mức 3,5%/năm. Chúng tôi lưu ý rằng mức lãi suất này đã giảm 100 điểm cơ bản vào ngày 14/03.

  • Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các tổ chức tín dụng: Giảm từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm. Chúng tôi lưu ý rằng mức lãi suất điều hành này đã giảm 100 điểm cơ bản vào ngày 14/3

2. Quyết định số 951/QĐ-NHNN ngày 23/05/2023 theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TTNHNN:

  • Trần lãi suất huy động kỳ hạn dưới 1 tháng: Giữ nguyên ở mức 0,5%/năm. Chúng tôi lưu ý rằng mức lãi suất điều hành này đã giảm 50 điểm cơ bản vào ngày 31/03. + Trần lãi suất huy động kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng: Giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm. Chúng tôi lưu ý rằng mức lãi suất điều hành này đã giảm 50 điểm cơ bản vào ngày 31/03.

  • Trần lãi suất huy động có kỳ hạn tại Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô: Giảm từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm. Chúng tôi lưu ý rằng mức lãi suất điều hành này đã giảm 50 điểm cơ bản vào ngày 31/03.

  • Lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên: Do tổ chức tín dụng điều chỉnh theo cung cầu thị trường.

Quan điểm của chúng tôi

Hành động này của NHNN phù hợp với thông điệp gần đây rằng sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất nếu điều kiện thuận lợi. Chúng tôi cho rằng chính sách cắt giảm lãi suất này được hỗ trợ bởi (1) lạm phát trong nước đang được kiểm soát, (2) thanh khoản trong hệ thống ngân hàng được cải thiện và (3) VND tăng giá so với USD kể từ đầu năm.

Chúng tôi nhận thấy nhu cầu tín dụng từ khách hàng cá nhân tương đối yếu trong quý 1/2023, mà chúng tôi cho rằng một phần do môi trường lãi suất cao. Đợt điều chỉnh lãi suất đầu tiên của NHNN được thực hiện vào tháng 3/2023 và do các đợt cắt giảm lãi suất điều hành có độ trễ về thời gian trước khi được phản ánh vào lãi suất cho vay, nên trước đây chúng tôi kỳ vọng các đợt cắt giảm lãi suất điều hành vào tháng 3 sẽ dần cải thiện nhu cầu tín dụng thay vì đột ngột. Với việc cắt giảm thêm lãi suất vào hôm nay, chúng tôi tin rằng tốc độ phục hồi có thể nhanh hơn, hỗ trợ quan điểm của chúng tôi về nhu cầu tín dụng (đặc biệt từ khách hàng cá nhân) sẽ phục hồi trong nửa cuối năm 2023 và qua đó giúp mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% của NHNN trong năm 2023 trở nên khả thi hơn. Nhìn chung, NHNN đã cắt giảm lãi suất điều hành thêm 100 điểm cơ bản kể từ đầu năm.

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813