NHNN yêu cầu giám sát chặt chẽ 14 ngân hàng quan trọng

14 ngân hàng được yêu cầu giám sát chặt chẽ theo Quyết định vừa được NHNN ban hành. Đây là các ngân hàng có tầm quan trọng bậc nhất trong hệ thống các tổ chức tín dụng năm 2024.

NHNN yêu cầu giám sát chặt chẽ, cảnh báo kịp thời các nguy cơ rủi ro trong hoạt động của 14 tổ chức tín dụng quan trọng. Ảnh: NHNN .

Cụ thể, nhóm các tổ chức tín dụng có tầm quan trọng hệ thống năm 2024 có 4 ngân hàng trong nhóm Big 4 gồm Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Ngoài ra, 10 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân được nêu tên trong danh sách bao gồm Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LPBank), Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank).

Ngoài ra còn có Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Nhà điều hành yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện theo dõi, giám sát chặt chẽ, cảnh báo kịp thời các nguy cơ rủi ro trong hoạt động của 14 tổ chức tín dụng nêu trên để ngăn ngừa rủi ro có tính trọng yếu, rủi ro mang tính hệ thống.

Trong Thông tư 08 được ban hành, NHNN có quy định rõ về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng.

Theo đó, tổ chức tín dụng có tầm quan trọng hệ thống là tổ chức tín dụng có khả năng gây tác động tiêu cực lên toàn bộ hệ thống các tổ chức tín dụng và/hoặc rủi ro hệ thống làm gián đoạn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng và toàn bộ nền kinh tế trong trường hợp mất khả năng thanh toán hoặc khả năng chi trả.

Về phân nhóm theo mức độ ảnh hưởng tới hệ thống, NHNN đang chia thành 2 nhóm gồm nhóm các tổ chức tín dụng có tầm quan trọng hệ thống và nhóm còn lại trong hệ thống.

Tiêu chí xác định mức độ quan trọng hệ thống, nội dung giám sát an toàn vĩ mô, tần suất lập báo cáo giám sát an toàn vĩ mô đối với nhóm tổ chức tín dụng có tầm quan trọng hệ thống được hướng dẫn tại sổ tay giám sát ngân hàng do Thống đốc NHNN ban hành.

Căn cứ các tiêu chí tại sổ tay giám sát ngân hàng, chánh thanh tra, giám sát ngân hàng trình Thống đốc NHNN quyết định danh sách các tổ chức tín dụng có tầm quan trọng hệ thống trong từng thời kỳ.

Trước đó vào năm 2021, NHNN cũng đã công bố danh sách 17 tổ chức tín dụng có tầm quan trọng hệ thống. Như vậy, danh sách năm 2024 đã ít hơn năm 2021 ba ngân hàng là Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank); Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Hồng Nhung

https://znews.vn/nhnn-yeu-cau-giam-sat-chat-che-14-ngan-hang-quan-trong-post1468143.html