Nhờ bým hàng

,

Tiền nhiều quá
Xúc em Lào đây
Em Lào cũng Xuân thì cả
Em Lào cũng dám lên 10
Haizzzzza khó quá

Có chuyện rì mà xả dữ vậy các ae

Trời sập à

Múc được chưa