Nhờ dòng Bank tăng trưởng, danh mục của Pyn Elite Fund tăng gần 7% trong tháng 1

Quỹ ngoại Pyn Elite Fund từ Phần Lan công bố tổng tài sản ở mức 702 triệu Euro vào cuối tháng 1/ 2024, tăng trưởng 6,8% so với cuối năm 2023. Danh mục Pyn Elite Fund có đóng góp chính cho hiệu suất danh mục là mã cổ phiếu ACV ( + 17,3% ) và nhóm cổ phiếu ngân hàng là MBB và CTG với cùng mức tăng là 16,6%. Quỹ đầu tư cho biết đóng góp chính cho hiệu suất danh mục là mã cổ phiếu ACV ( + 17,3% ) và nhóm cổ phiếu ngân hàng là MBB và CTG với cùng mức tăng là 16,6%. Top 10 khoản đầu tư lớn nhất của Pyn Elite Fund ghi nhận sự xuất hiện của Công ty CP Chứng khoán DNSE, với tỷ trọng 5,4%. Báo cáo của Pyn Elite Fund cho rằng vụ việc liên quan đến Ngân hàng SCB vào quý IV/ 2022 đã gây áp lực trong ngắn hạn với thị trường tài chính, đặc biệt là nhóm các Ngân hàng. Tuy nhiên, chính phủ đã quản lý tốt sự việc này.

Thông tin chi tiết: https://kinhtechungkhoan.vn/nho-dong-bank-tang-truong-danh-muc-cua-pyn-elite-fund-tang-gan-7-trong-thang-1-222804.html

5 Likes