Nhóm cổ đông nước ngoài trở thành cổ đông lớn tại Chứng khoán TP.HCM (HCM)

Nhóm đầu tư nước ngoài đã trở thành cổ đông lớn tại Công ty Chứng khoán TP. HCM sau khi tăng tỷ lệ sở hữu lên 5,03%. Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam đã báo cáo nhóm này vào 1 triệu cổ phiếu HCM thông qua quỹ thành viên là KIM Vietnam Growth Equity Fund. Hiện nhóm cổ đông lớn nước ngoài này đang nắm giữ 26.458.449 cổ phiếu HCM. Trong khi đó, Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP HCM ( HFIC ) đã thông báo chào bán đấu giá toàn bộ 105,8 triệu quyền mua cổ phiếu Chứng khoán TP. HCM đang sở hữu, với giá khởi điểm đấu giá là 7.530 đồng cho mỗi quyền mua. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá đạt 2.286 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://kinhtechungkhoan.vn/nhom-co-dong-nuoc-ngoai-tro-thanh-co-dong-lon-tai-chung-khoan-tphcm-hcm-222820.html

3 Likes