Nhóm Khu công nghiệp hưởng lợi sự dịch chuyển dòng vốn FDI, lịch sử lặp lại năm 2018-2019

, , , , , , ,

hôm nay BDSCN chốt lời ghê quá,VGC bị đạp sấp mặt luôn,may IDC cuối phiên khởi nghĩa xanh tý hic

Rũ bỏ là cơ hội

2 Likes

Chốt chán lại vào ủn VGC IDC thôi chứ làm gì

Để chỉnh xong đã vậy. Mình quan sát là chính chờ khi nào có tín hiệu sẽ gửi lên đây cho mn

2 Likes

Thanks a Cường. A đã gia tăng IDC hnay.