Nhóm ngành "điên" sắp chạy

, , , , , ,

Thị trường ngày 9/2/2024 thế nào ?

Sau khi công phá mốc 1290 thì thị trường đã đóng cửa quanh 1293 để chờ đợi những diễn biến mới trong phiên sắp tới. Thị trường đã có độ rộng được lan toả đều hơn, chứ không chỉ tập trung ở nhóm Công nghệ- Vận tải biển trong thời gian qua.

Nên hành động gì trong thời gian tới và mã nào là mã cần lưu ý ?

Click: Thị trường 9/7/24