Nhôm Nhôm ......... ối giời ôi.... lồi mồm.. Nhôm sông hồng

Múc nhôm sông hồng lồi mồm rồi

Vừa làm dự án bđs vừa có 500 tỷ tồn kho siêu rẻ

Nsh lại có dự án bđs trung tâm phú thọ được chuyển sang đất ở

6 Likes

hàng có sẵn trong kho từ lúc a báo lần trước rồi

1 Likes

up and up

Nsh có 500 tỷ tồn kho nguyên liệu giá rẻ lại được áp thuế tự vệ nhôm và dự án 1ha đất vàng đã được chuyển thành đất ở

Giá 7k thì vốn hoá là 100 tỷ quá dưới giá trị ae tranh thủ xúc múc , ceo thắng liên tục mua đè gom

2 Likes

Lồi mồm

Còn vào đc k bác?

Cổ đất mới có đột biến mới cao và bền

2 Likes

NSH: Ông Lê Văn Thắng - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 1.000.000 CP Lê Văn Thắng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1.000.000 CP - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Văn Thắng - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Mã chứng khoán: NSH - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.257.016 CP (tỷ lệ 6,07%) - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP - Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu tài chính cá nhân - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/03/2021 - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/04/2021.

nhôm tăng cao kỷ lục

NSH có 513 tỷ hàng tồn kho ( báo cáo tc quý 4 )

1 Likes

Bác đánh chóng mặt quá :stuck_out_tongue:

chỗ nào ngon thì tới xúc thôi

1 Likes

1 Likes

Giá 7.6 tương đương vốn hóa 155 tỷ, có sẵn hàng để bán, được banks tài trợ 500 tỷ, tiềm ẩn dự án bds --> ngon bổ rẻ, thua thì ít mà thắng thì nhiều --> múc tiếp

đè ra bn bị cướp bấy nhiêu

Nhôm thế này nsh chạy lên 20

2 Likes
2 Likes

lên nào ae nhìn NSH sáng nay tím nhé,

2 Likes

xúc

1 Likes