NHTW Mỹ tung gói hỗ trợ 25 tỉ USD bảo vệ ngân hàng trước rủi ro phá sản

Cho vay Margin 1-5(cả Upcom)zl 0964.114.529

Trong thông báo mới nhất, Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã thông báo họ sẽ cấp thêm vốn cho các tổ chức lưu ký đủ điều kiện để đảm bảo các ngân hàng có khả năng đáp ứng nhu cầu của tất cả những người gửi tiền.

Hành động này sẽ góp phần tăng cường năng lực của hệ thống ngân hàng trong việc bảo vệ tiền gửi và cung ứng tiền liên tục cho nền kinh tế.

“Chúng tôi sẵn sàng giải quyết mọi áp lực thanh khoản có thể phát sinh”, Cục Dự trữ Liên bang nhấn mạnh.

Theo đó, khoản tài trợ bổ sung sẽ được cung cấp thông qua việc tạo ra “Chương trình tài trợ có kỳ hạn của ngân hàng” (BTFP).

FED tung gói hỗ trợ 25 tỉ USD bảo vệ ngân hàng trước rủi ro phá sản (laodong.vn)