Nhu cầu nhà ở thực của người dân sẽ được tháo gỡ khó khăn như thế nào?

Thông tư 22/ 2023/ NHNN có hiệu lực từ ngày 1.7.2024 sẽ đáp ứng nhu cầu thực của người dân về nhà ở, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thông tư này được đánh giá sẽ khuyến khích các ngân hàng tập trung tài trợ tín dụng cho lĩnh vực ưu tiên theo đúng chủ trương của Chính phủ. Thông tư 22 sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để đẩy mạnh việc cấp tín dụng đối với các lĩnh vực được Chính phủ ưu tiên, đáp ứng nhu cầu thực của người dân, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Những tác động tích cực của Thông tư 22 đã thấy rõ, bao gồm việc quy định hệ số rủi ro đối với khoản cho vay mua nhà ở xã hội, mua nhà ở theo các chương trình, dự án hỗ trợ của Chính phủ chỉ từ 20 - 50%, thấp hơn nhiều so với hệ số rủi ro tín dụng đối với khoản vay thế chấp thông thường theo quy định tại Thông tư 41 là 25 -100%.

Thông tin chi tiết: https://laodong.vn/kinh-doanh/nhu-cau-nha-o-thuc-cua-nguoi-dan-se-duoc-thao-go-kho-khan-nhu-the-nao-1303405.ldo

7 Likes