Những bông hoa nở muộn

, , ,

Rồi hoa nào cũng đến thời kỳ nở rộ chỉ nhanh hay chậm mà thôi. Hdc pdr hdg ntl… cơ bản đã tăng. Phần còn lại cũng sẽ theo thôi tiêu biểu có HAR D11 NRC ITC thay nhau vượt đỉnh