Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 21-11

Các công ty chứng khoán khuyến nghị trước phiên giao dịch ngày 21/ 11 với một số cổ phiếu đáng chú ý. Công ty chứng khoán Mirae Asset cập nhật cổ phiếu DPG của Tập đoàn Đạt Phương với giá cổ phiếu hiện ở mức 38.100 đồng.
Doanh thu và lợi nhuận gộp đạt 2.026 tỉ đồng và 367 tỉ đồng trong 9 tháng năm 2023, tuy nhiên lợi nhuận gộp giảm mạnh do doanh thu từ phân khúc năng lượng sụt giảm mạnh. Trong khi đó, phân khúc xây dựng lại có kết quả trái ngược khi tăng mạnh trong quý III nhờ khối lượng công việc trong các dự án cơ sở hạ tầng tăng lên.
Công ty chứng khoán MB ( MBS ) khuyến nghị mua cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM ( HDBank ) với giá hiện tại là 18.700 đồng/ cổ phiếu.
Tổng thu nhập hoạt động tăng 13% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ thu nhập ngoài lãi tăng mạnh 29%. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 23% so với cùng kỳ, đạt 2.480 tỉ đồng.

Thông tin chi tiết: https://nld.com.vn/kinh-te/nhung-co-phieu-dang-chu-y-ngay-21-11-20231120220055626.htm