Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 30-1

Các công ty chứng khoán khuyến nghị mua cổ phiếu NLG của Công ty CP Đầu tư Nam Long với giá mục tiêu 38.950 đồng, trong khi VNDIRECT khuyến nghị mua cổ phiếu NLG của Công ty CP phát triển Bất động sản Phát Đạt với giá mục tiêu 31.500 đồng. Thu nhập tài chính ròng của công ty bất động sản này giảm 83% so với cùng kỳ, nhưng sẽ tăng 129% nếu hợp nhất doanh thu từ công ty liên doanh liên kết. Thu nhập tài chính ròng của công ty còn bị ảnh hưởng bởi chi phí lãi vay tăng 32,7% do mặt bằng lãi suất trong năm 2023 ở mức cao. Các công ty chứng khoán Vietcombank khuyến nghị mua cổ phiếu PDR của Công ty CP phát triển Bất động sản Phát Đạt với giá mục tiêu 31.500 đồng.

Thông tin chi tiết: https://nld.com.vn/nhung-co-phieu-dang-chu-y-ngay-30-1-196240129235751722.htm

6 Likes