Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 7-2

Các công ty chứng khoán khuyến nghị mua cổ phiếu NTC của Công ty CP Nam Tân Uyên với giá mục tiêu 276.000 đồng/ cổ phiếu. VDSC khuyến nghị mua cổ phiếu NTC với giá mục tiêu 276.000 đồng/ cổ phiếu. REE giảm 33% so với cùng kỳ xuống còn 2.065 tỉ đồng.
REE giảm 33% so với cùng kỳ xuống còn 2.065 tỉ đồng.
REE giảm 33% so với cùng kỳ xuống còn 2.065 tỉ đồng. Lợi nhuận ròng giảm 30% chủ yếu do ảnh hưởng từ hai mảng Cơ điện lạnh và Điện.
VND khuyến nghị mua cổ phiếu REE với giá mục tiêu 76.000 đồng/ cổ phiếu.

Thông tin chi tiết: https://nld.com.vn/nhung-co-phieu-dang-chu-y-ngay-7-2-19624020708402422.htm

3 Likes