Những cơn gió ngược cản bước ngành ngân hàng trong năm 2024

Trong năm 2023, ngành ngân hàng Việt Nam gặp nhiều thách thức, bao gồm việc điều hành chính sách tiền tệ, nợ xấu tăng cao và áp lực thanh khoản. Số liệu từ báo cáo tài chính cho thấy các chỉ số về doanh thu và lợi nhuận của ngân hàng đều có dấu hiệu chững lại hoặc quay đầu giảm, trong khi đó nợ xấu lại vọt tăng. Thu nhập lãi thuần tăng chậm khi nhu cầu tín dụng còn yếu, đồng thời ngân hàng áp dụng các chính sách giảm lãi suất để hỗ trợ khách hàng, trong khi vẫn phải trả những khoản tiền gửi với lãi suất cao từ đầu năm. Mảng kinh doanh bảo hiểm gặp khủng hoảng niềm tin và áp lực từ cơ quan quản lý.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/nhung-con-gio-nguoc-can-buoc-nganh-ngan-hang-trong-nam-2024-202425101557256.htm

5 Likes