Những doanh nghiêp ngành nước lãi lớn trong năm 2023

Nhiều doanh nghiệp ngành nước đã công bố kết quả kinh doanh năm 2023 với kết quả tích cực, ví dụ như CTCP Nước Thủ Dầu Một ( MCK: TDM ) và CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế ( HueWACO ). Tuy nhiên, lợi nhuận của các doanh nghiệp này giảm do giá vốn tăng và chi phí quản lý tăng.
Sau khấu trừ, lãi sau thuế quý IV của HWS đạt gần 16 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ. CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng ( MCK: LDW ) đạt đỉnh lợi nhuận trong năm 2023 với lãi sau thuế gần 127 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2022 và vượt 35% kế hoạch năm.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/nhung-doanh-nghiep-nganh-nuoc-lai-lon-trong-nam-2023-18824021118244685.chn

7 Likes