Những 'doanh nhân nghìn tỉ' từng là nhà giáo, họ kinh doanh ra sao?

, , ,

Nhiều doanh nhân nổi tiếng như ông Trương Gia Bình, bà Phạm Minh Hương, ông Đào Ngọc Thanh và bà Phạm Minh Hương đã từng làm doanh nhân và điều hành các doanh nghiệp ngàn tỉ, thậm chí tỉ USD. Ông Trương Gia Bình là một doanh nhân điều hành tập đoàn doanh thu tỉ USD với hệ sinh thái từ công nghệ, viễn thông đến giáo dục. FPT đã đạt được mục tiêu 1 triệu nhân viên chuyển đổi số và bà Phạm Minh Hương là chủ tịch hội đồng quản trị. Bà Hương từng làm giảng viên Học viện Bưu chính Viễn thông và sau đó thành lập chứng khoán VNDirect. VNDirect là công ty chứng khoán có tổng tài sản lớn thứ hai trên thị trường, chỉ sau SSI.

Thông tin chi tiết: https://tuoitre.vn/nhung-doanh-nhan-nghin-ti-tung-la-nha-giao-ho-kinh-doanh-ra-sao-20231119082959884.htm