Những dự án bất động sản tìm nhà đầu tư trong năm 2023

Một số dự án bất động sản tại Việt Nam đã được kêu gọi đầu tư, trong đó có dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây tại tỉnh Long An, với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Các dự án này được đánh giá là có tiềm năng phát triển lớn và thu hút nhiều nhà đầu tư. Ngoài ra, các dự án khác cũng đang được xem xét.

Thông tin chi tiết: https://mekongasean.vn/nhung-du-an-bat-dong-san-tim-nha-dau-tu-trong-nam-2023-post31591.html#31591|zone-highlight-6|0

6 Likes