Những mô hình kỹ thuật kinh điển đem lại lợi nhuận khổng lồ trên TTCK

ace NĐT nếu thường xuyên theo dõi kênh youtube hay topic f319 của mình thì đã rõ với các cổ phiếu tăng điên loạn như CTS ASM TID BCG BSI SHS… Và mình cũng đã chia sẻ khi khuyến nghị nó thuộc mô hình PTKT nào rồi. Nay bên F247 mình sẽ cập nhật lại cho những NĐT quan tâm:)

  1. Parabolic curve
    https://youtu.be/VCiL8q1Seeo
  2. Ngọn đồi cao chặt chẽ
    https://youtu.be/otut_LpoHl8
  3. Nền phẳng
    https://youtu.be/K7JfwIdsp3Y
7 Likes

bắt đầu có dấu hiệu khoác lác

Qua nói rồi mà tưởng badstock thay đổi nhân cách khi sang diễn đàn mới.Hóa ra vẫn vậy thôi à :))

2 Likes

Tôi thấy cụ hay hay vuốt đuôi tính tướng đấy

Ủng hộ vì những chia sẻ hữu ích

Vẫn khỏe chứ bad. Dạo này gà nhiều thế có lùa đc ít nào ko. Thôi quay đầu là bờ đấy :stuck_out_tongue_winking_eye:

1 Likes

Tks bác chia sẻ! :+1: